11.10.2016

Insta Automation Oy suunnitteluliiketoiminta kiihdyttää digitalisaation tuotekehitystä

Insta Automation Oy:n uusi kehityshanke SpeedUp tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeessa kehitetään jo olemassa olevaa alustaa moderneille seuraavan sukupolven sovelluksille.

Big Datan käsittely tapahtuu tulevaisuudessa hybridi-pilvessä eli asiakkaalle kriittinen data pysyy asiakkaan omassa pilvessä, joka on integroitu Instan pilvipalveluihin.  Asiakkaan oma pilvi sovittaa mm. automaatio-, valvomo-, raportointi-, kunnossapito-, päiväkirja- ja työnjohtojärjestelmät yhteen ja mahdollistaa tiedon käytön ja analysoinnin normaalissa päivittäisessä toiminnassa ja poikkeustilanteissa tehokkaan tilannekuvan muodostamisen ja oikean reagoinnin. Asiakkaan pilvi voi sijaita Instan datakeskuksessa tai asiakkaalla.

Alustariippumattomat webkäyttöliittymät tuovat datan saataville kaikkialle missä sitä tarvitaan. Ohjelmien käyttömukavuus ja –kokemus ovat yhdenmukaiset kaikilla laitteilla älypuhelimen näytöstä valvomon suurkuvanäyttöihin. Käyttö- ja kunnossapitohenkilöstöllä on saatavilla kaikki tarvittava tieto työtehtävän suorittamiseen myös kohteissa: mm. laitemanuaalit, trendit ja kunnossapitojärjestelmän kirjaukset. Lisätyn todellisuuden sovellukset liittävät paikkatietojärjestelmän ja kamerajärjestelmät valvomoon, hälytyksiin, kunnossapitojärjestelmään ja muihin kohteisiin. Paikkatietojärjestelmän avulla on saatavilla aina tieto siitä, missä mitäkin tapahtuu.

Tulevaisuudessa asiakkaan tiloihin asennettavat mikrodatakeskukset tarjoavat virtualisoidut SaaS- ja PaaS-ympäristöt, joissa Insta Automation Oy vastaa järjestelmien ja alustojen toiminnasta ja käytettävyydestä. Virtuaalisissa koneissa pyörivät kaikki tarvittavat palvelut, esimerkiksi: valvomo-, ohjelmointi-, raportointi- ja valvontakameraympäristöt. Virtuaaliympäristössä rautavian sattuessa ympäristö toipuu automaattisesti ja mikäli jossain koneessa tulee esimerkiksi käyttöjärjestelmän kanssa ongelmia, on se nopea palauttaa edelliseen versioon. Ympäristöön on helppo pystyttää tarvittavia koneita uusia tehtäviä suorittamaan ilman rautahankintoja ja niihin liittyvää ylimääräistä ylläpidettävää.

Kyberturva on tärkeä osa tulevaisuudenkin automaatioympäristöä. Perinteisen tietoturvan lisäksi on myös huomioitava järjestelmien käytettävyys. Verkkojen ja siihen kytkeytyvien laitteiden suojauksen kanssa käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta sekä näiden seuranta on kriittisessä osassa automaation turvaamisessa.

SpeedUp:n ansiosta asiakas saa Instan toimittamasta automaatiojärjestelmästä maksimaalisen hyödyn. Tilannetietoisuus, käytettävyys ja saatavuus ovat aivan uudella tasolla, jonka vain Insta pystyy tarjoamaan.


Kommentointi

Nimi:
Kommentti:
 

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI