21.3.2016

Prosessiautomaatio digitalisaation aikakaudelle

Prosessiautomaation laite- ja järjestelmäkokonaisuudet kerryttävät jatkuvasti massoittain dataa. Tähän saakka data on usein sekä siiloutunut että alihyödynnetty. Insta Automation on yhdessä asiakkaidensa kanssa viemässä prosessiautomaatiota digitalisaation aikakaudelle.

Teollisuusprosessit on näinä päivinä automatisoitu niin pitkälle kuin mahdollista. Prosessin osista kertyvän datan pohjalta tehdään investointipäätöksiä, hallitaan energian ja kemikaalien kulutusta, optimoidaan työnkulkuja ja luodaan automaattisesti viranomaisraportointia.

– Nykytilanteen ongelmana on datan siiloutuminen. Digitalisaation myötä eri prosesseista saatava data yhdistetään kokonaisuudeksi ja muodostetaan sen pohjalta entistä tarkempi ja ennen kaikkea kaikille avainhenkilöille yhtenäinen ja reaaliaikainen tilannekuva, kuvaa Insta Automationin suunnitteluliiketoiminnan johtaja Jyri Stenberg.

Keskiössä palvelukehitys

Insta Automationissa digitaalisten palveluiden kehittäminen keskittyy iA-Support- ja Wahti -palveluiden ympärille. iA-Support on Instan ylläpitoasiakkaille kohdistettu pilvipalvelu, jonka kautta asiakkaat saavat mm. työtilausten ja dokumentaation hallinnan keskitetysti yhdestä paikasta. Wahti on prosessiautomaation raportointiohjelma, jonka avulla voidaan perinteisen raportoinnin lisäksi tehdä investointi- ja elinkaarilaskelmia prosessin eri osista, ennustaa korjausinvestointeja, optimoida energian ja kemikaalien kulutusta ja suunnitella ennakoivat huollot.

– Wahti-palvelua on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa jo vuosia. Siihen sisältyvät perinteiset prosessiraportoinnit mutta myös kehittyneemmät raportoinnit kuten hälytysten, vikatiheyksien ja omaisuuden hallinta ja raportointi. Palvelu voidaan liittää muun muassa tuotannonohjauksen MES-järjestelmiin, käynnissä- ja kunnossapidon KNL-järjestelmiin sekä ulkoisiin laboratoriojärjestelmiin. Nyt on tarkoitus tehdä iso loikka eteenpäin, Stenberg jatkaa. 

Prosessiautomaation raportoinnista kohti tiedolla johtamista

Tulevaisuudessa Wahti-palvelua kehitetään entistä kokonaisvaltaisemmaksi massadatan jalostusympäristöksi. Datan analysoimiseksi kehitetään uusia palveluita.

– Data itsessään ei isonakaan eri ympäristöistä koottuna massana ratkaise ongelmia tai luo uusia innovaatioita. Datan tulkintaan ja johtopäätösten tekemiseen tarvitaan jatkossakin ihmisiä. Me tunnemme prosessiautomaation laitos-, laitteisto-, sovellus- ja liiketoimintaympäristöt erittäin hyvin. Tästä syystä uskon, että analysointipalveluidemme avulla löydetään yhdessä asiakkaidemme kanssa innovaatioita, joita ei kukaan osaa vielä edes ennustaa.

Monialakonsernina Insta pystyy tarjoamaan asiakkailleen kilpailukykyisen, jatkuvasti kehittyvän ja ehdottoman turvallisen kumppanuuden prosessiautomaation digitalisoimiseen.

– Olen erittäin innostunut näistä mahdollisuuksista. Paitsi että tunnemme prosessiautomaation läpikotaisin, pystymme myös toimimaan käytännössä missä tahansa laite- ja sovellusympäristössä. Lisäksi meillä on konsernin muiden osaamisalueiden myötä mahdollisuus taata asiakkaidemme datavirroille maailmanluokan tarkastelun kestävät kyberturvallisuusratkaisut, Stenberg päättää.

Oletko sinä rohkea uudistaja? Lähde pilotoimaan uusia palveluitamme.

Ota yhteyttä Jyri Stenbergiin
0400 635 343

Tutustu tarkemmin Wahti-palveluun


Kommentointi

Nimi:
Kommentti:
 

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI