31.5.2013

Insta Automation Oy toteutti Hyvinkään Veden kaukovalvontajärjestelmän saneeraushankkeen

Insta Automation Oy toimitti Hyvinkään Veden vesilaitosten kaukovalvontajärjestelmän saneeraushankkeen. Toimitus sisälsi järjestelmän toteutussuunnittelun, ohjelmistot, viestiliikenteen- ja automaation laitteistot sekä asennustyöt. Hanke oli kahden vuoden mittainen ja sen vaiheistus oli etukäteen suunniteltu siten, ettei järjestelmävaihdosta synny haittaa vedenjakelulle ja laitosten valvonnalle. Uusitussa järjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota kriittisten kohteiden, esimerkiksi päävedenottamoiden viestiverkon hallintaan häiriötilanteissa.

Kaukovalvonnan ja automaation saneerauksessa yhdenmukaistettiin myös jätevesipumppaamoiden ja mittausasemien sähkö- ja ohjausjärjestelmät. Muutos yksinkertaistaa laitosten huolto- ja korjaustoimintaa sekä vähentää varaosatarvetta.

Vesilaitosten kunnossapidon vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi, siksi Hyvinkään Vedellä otettiin nyt käyttöön Instan Wahti – huollon ja kunnossapidon hallintaohjelma. Ohjelma helpottaa huolto- ja kunnossapidon suunnittelua ja varmistaa, että toiminnan kannalta tärkeät ennakkohuollot tehdään määriteltyinä aikoina.

Uusitussa kaukovalvontajärjestelmässä on myös Instan kehittämä Wahti – raportointi- ja tiedonkeruuohjelmisto, joka kerää automaattisesti tarvittavat tiedot vesilaitoksilta ja tuottaa tarvittavat raportit.

Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Timo Niemistö, puh. 040 849 3602


Kommentointi

Nimi:
Kommentti:
 

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI