9.11.2015

Suunnitteluliiketoiminnan tilauskanta vahvassa kasvussa

Insta Automation Oy:n suunnitteluliiketoiminta on kuluneen kesän ja alkaneen syksyn myötä saanut merkittävän määrän uusia tilauksia ja sopimuksia. Q2 ja Q3 2015 aikana saatujen tilausten ja sopimusten yhteisarvon ollessa n. 14 M€ ja tarjous- ja prospektikannan yli 25 M€ voidaan tilannetta pitää yleiseen taloustilanteeseen peilaten erinomaisena.

Tilauskanta sisältää merkittäviä hankkeita ja uusia avauksia koneenrakennuksen, elintarviketeollisuuden, vesihuollon ja ympäristöteknologian alueilta. Helsingin ja Porin kaupunginteattereiden voitetut näyttämömekaniikkahankkeet loivat alkukesästä noin 5,5 M€ tilauskantapiikin ja nostivat Insta Automation Oy:n markkinaosuuden jälleen ykköseksi Suomessa. Vahva kasvu vesihuoltoautomaation johtavana toimittajana Suomessa sai hyvää jatkoa Huittisten keskuspuhdistamohankkeen ja Keski-Suomen alueen useiden pienempien vesihuoltohankkeiden siivittämänä. Ylläpitoasiakkaidemme investointiaktiivisuus on jatkunut erinomaisena ja vahvistanut tilauskantaamme merkittävästi.

Toteutettujen tutkimus- ja kehityshankkeiden vaikutus kasvun tekijänä on osoittautunut entistä merkityksellisemmäksi. Digitalisaation hyödyntäminen tehokkaammin Insta Automation Oy:n teollisuusautomaation kokonaistoimituksien älykkään raportointijärjestelmän kehityksessä ja pilvipalveluiden liittäminen osaksi elinkaaripalveluita ovat olleet tutkimus- ja kehitystoiminnan kulmakiviä. Myös Instan kokonaisvaltaisen kyberosaamisen hyödyntäminen automaatiojärjestelmien tietoturvan tehostamiseen on luonut aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Syntyneen tilauskannan pääasiallinen kohdistuminen vuosille 2016 ja 2017 ja jakautuminen useille asiakkuussegmenteille antaa hyvän selkänojan Instan suunnitteluliiketoiminnalle ja yhteistyökumppaneille kehittää toimintaa myös jatkossa. Asiakastarpeiden kautta kehittyvä ja skaalautuva avoimen automaatiokonseptin ekosysteemi takaa Instan toimituksille kilpailukykyisen investointihinnan ja ennen kaikkea pitkän ja kustannustehokkaan elinkaaren.

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI