16.12.2014

Sähköautomaatiosuunnittelu ja kunnossapito: yhteistyötä asiakkaan hyödyksi

Boliden Harjavallan kumppani sekä sähköautomaatiosuunnittelussa että kunnossapidossa on Insta Automation, suunnittelussa vuodesta 2007 ja kunnossapidossa vuodesta 2011 alkaen. Raja-aidat suunnittelun ja kunnossapidon väliltä on työnnetty kumoon. Yhteistyö on hiottu pitkälle, ja uuden mallin toimintakuvaukset ovat viittä vaille valmiit laatujärjestelmiin päivitettäviksi. Miten tiivis yhteistyö hyödyttää asiakasta käytännössä?

– Jos sähköautomaatio ei toimi, voi koko tehdasalue olla polvillaan, toteaa Boliden Harjavallan sähköpäällikkö Hannu Halminen. – Sen vuoksi sähköautomaation toimiminen moitteettomasti on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyö Insta Automationin kanssa on tuonut sähköautomaatioon selkeitä parannuksia, jotka näkyvät sekä arjessa että yllättävissä tilanteissa.

Yhteistyö alkaa uuden laitteen suunnittelusta. Aiemmin tiedonsiirto suunnittelijoiden ja kunnossapitäjien välillä kangerteli. Nykyään suunnittelu käy kunnossapidon kanssa kaikki suunniteltavat työt läpi jo suunnitteluvaiheessa. Yhdessä varmistetaan esimerkiksi se, että laitteet kestävät kyseisessä kohteessa ja että asennus hoidetaan siten, että laitteet ovat huollettavissa. Suunnitteluväki toteuttaa projektin, mutta kunnossapitäjät hoitavat laitteen käyttöönoton, jolloin se tulee heille alusta asti tutuksi.

Kun yhteydenpidon kynnys on ylitetty, yhteistyö jatkuu luontevasti muissakin yhteyksissä. Aiemmin dokumentaatio kunnossapidon tekemistä muutoksista ei tahtonut löytää tietään tietokantaan. Nykyään tieto kulkee tässäkin suhteessa paremmin. Kun dokumentaatio on kunnossa, siitä saa erikoistilanteissa kaiken hyödyn irti.

Marraskuussa 2013 Boliden Harjavallassa koettiin todellinen erikoistilanne, paha kaapelipalo. Sen seurauksena kuparisulatto oli pysähdyksissä kuusi päivää ja nikkelisulatto kymmenen päivää. Hankalan tilanteen hoidossa kävi ilmi yhteen hioutuneen porukan sujuva yhteistyö. Jo palokunnan ollessa tulossa paikalle annettiin ensimmäiset käskyt korjausten tekemiseksi. Esimerkiksi kaapelia vedettiin useita kilometrejä, ja ajan tasalla olevan dokumentaation ansiosta oli hyvin tiedossa, mitä ja mihin.

– Yhtiöt eivät tee töitä, ihmiset tekevät, Halminen painottaa. – Olen tyytyväinen, että keskusteluyhteys on hyvä niin suunnittelun ja kunnossapidon välillä kuin myös Instasta Boliden Harjavallan suuntaan. Kynnys soittaa minulle on alentunut, ja proaktiivinen asenne näkyy esimerkiksi aloitteiden määrässä.

Pitkät perinteet, moderni laitos

Boliden Harjavallan laitoksella on pitkät perinteet Suomen metalliteollisuudessa. Esimerkiksi liekkisulatusmenetelmä kehitettiin Harjavallassa 40-luvun lopulla. Osa tuohon aikaan rakennetuista rakennuksista on edelleen käytössä.

Insta Automationin liiketoimintajohtaja Mika Riikonen arvostaa Hannu Halmisen työtä sähkön jakelun ja automaation järjestelmien kehittämisessä.

– Boliden Harjavallassa sähköautomaatio on niin nykyaikaista kuin voi olla, Riikonen toteaa. – Insta Automationin rooli on varmistaa, että asiakas saa laitteista parhaan mahdollisen hyödyn.


Mika Riikonen ja Hannu Halminen

Sähköautomaatioon liittyvän datan keräämiseen ja analysointiin Boliden Harjavallassa käytetään DNA Infoa ja Wedgeä. Niiden avulla voi tutkia esimerkiksi muutosten korrelaatioita koko tehtaan tasolla.

– Vianhaku on eräs haastavimmista sähköautomaation tehtävistä. Mekaaniset viat on helppo löytää, mutta epämääräiset satunnaiset toimimattomuudet hankalia. Siinä suunnittelun ja kunnossapidon yhteistyö on tärkeää, jotta pystymme käyttämään koko meidän resurssiarsenaalia, Riikonen kertoo. – Wedgen käytössä olemme ohjelmiston toimittajan mukaan Suomen parhaita – käytämme sitä tavoilla, joita valmistaja ei ole osannut edes aavistaa. Kehitämme Wedgen käyttöä edelleen, ja tarjoamme siihen liittyviä palveluita muillekin asiakkaille.

– Lähtökohtana meillä on aina tuotannon päällä pysyminen ja stabiilius, Riikonen vetää yhteen. – Se on sisäänrakennettuna koko porukassa, ja siitä olen ylpeä. Kun sähköautomaatiojärjestelmän ominaisuuksia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, tuotamme asiakkaalle huomattavasti kunnossapitokustannuksia enemmän lisäarvoa.

Lisätietoja:
Liiketoimintajohtaja Mika Riikonen, puh. 040 159 3362

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI