31.5.2013

Kaukojäähdytystä ja kaukolämpöä ohjataan automaation avulla

Kaukojäähdytys on kaupunkien tulevaisuuden ratkaisu. Helsinki on edelläkävijä, jonka kaukojäähdytysverkosto on kytketty yhteen kaukolämpöverkoston kanssa. Kaukojäähdytyksen avulla kiinteistöjen hukkalämpö kerätään talteen ja jatkojalostusprosessin jälkeen se palautetaan asiakkaille hyötylämpönä eli lämpimänä käyttövetenä. Energian kulkua ohjataan sähköautomaation avulla.

- Automaatiojärjestelmän ja -laitteiston avulla seurataan jatkuvasti energiantuotantolaitosten kuormaa. Kun asiakkaallamme on käytössä sekä kaukojäähdytys- että kaukolämpölaitokset, automaation avulla voidaan ohjata kylmä sinne, missä sitä tarvitaan ja vastaavasti ottaa jäähdytyksessä vapautuva lämpöenergia talteen ja ohjata se jatkojalostettavaksi, kertoo Insta Automation Oy:n automaatioratkaisuista vastaava ryhmäpäällikkö Rami Siren.

Järjestelmässä energiaa ei mene hukkaan ja kulutushuippuihin pystytään vastaamaan ajamalla laitoksia niiden optimaalisilla arvoilla. 

Helsingin Energian kylmäakku ensimmäisenä Suomessa

Helsingin Energia on vienyt kaukojäähdytys- ja kaukolämpöverkostojen kehittämisen Suomessa kaikkein pisimmälle. Osana kaukojäähdytysverkon kehittämistä Helsingin Energia toteutti vuosina 2011-2012 massiivisen projektin, jossa louhittiin Pasilan alle 11,5 miljoonaa litraa vettä vetävä vesiallas, jota käytetään kylmäakkuna. Vastaavan kokoluokan kerrostumiseen perustuvia kylmäakkuja ei Suomessa ole toistaiseksi muita, lähimmät löytyvät Ruotsista. Insta Automation Oy oli projektissa mukana vastaten kylmäakun automaatiosuunnittelusta ja sovelluksista tiiviissä yhteistyössä Helsingin Energian kanssa.Kylmäakussa kylmä ja lämmin vesi kerrostuvat. Automaatiojärjestelmä seuraa jatkuvasti veden lämpötilaa ja ohjaa akun latautumista ja purkamista.

- Kylmäakun kaltaisten massiivisten projektien suunnittelutyö on vaativaa jo sinällään. Kun mukaan otetaan täysin uusi teknologia ja se, että työ oli molemmille osapuolille ensimmäinen laatuaan, on luottamus ja hyvä yhteistyö energiayhtiön ja automaatiotoimittajan välillä avainasemassa. Yhteistyö Insta Automation Oy:n kanssa oli projektin aikana hyvin tiivistä, kertoo Helsingin Energian järjestelmäasiantuntija Otto Jalonen.

Kylmäakun teknologia on erityislaatuista. Kylmäakku varastoi kylmää ja tasaa varastoidun energian avulla kulutushuippuja jäähdyttämisessä. 

- Kylmäakun lataus tapahtuu silloin, kun kulutus on pientä ja kylmän tuotto on suurempi kuin verkkoon tarvittava jäähdytysenergia. Tällöin kaukojäähdytyslaitoksesta pumpataan kylmää vettä lämmönvaihtimille, joilla siirretään energia kylmäakkuun varastoituun veteen. Akussa kylmä ja lämmin vesi kerrostuvat. Automaatiojärjestelmä seuraa jatkuvasti veden lämpötilaa eri tasoilla ja ohjaa kylmän ja lämpimän veden rajaa. Tämän tiedon perusteella se laskee akun varauksen sekä ohjaa akun latautumista ja purkamista, kuvaa Siren. 

Suomen suurin jää pian toiseksi suurimmaksi

Jalosen mukaan kaukojäähdytyksen kysyntä kasvaa voimakkaasti Helsingissä. Kaukojäähdytysverkkoa laajennetaan jatkuvasti ja rakenteilla on myös toinen kylmäakku Helsingin keskustaan Esplanadin alle. Kaukojäähdytyksen avulla helsinkiläisten kiinteistöjen hiilijalanjälki pienenee merkittävästi.   

- Hankkeissamme on tärkeää, että automaatiokumppani ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja pystyy tuomaan omat näkemyksensä parhaista ratkaisuista esille. Yhtä tärkeää on se, että kumppanilla on oikea osaaminen kun toimitaan uuden teknologian parissa. Insta Automation Oy:ssä nämä molemmat ominaisuudet yhdistyvät hienolla tavalla. Otto Jalonen, Helsingin Energian järjestelmäasiantuntija.

Automaation hyödyt kaukojäähdytyksessä:

Reaaliaikainen tilannekuva verkostosta.
Kuorman jatkuva seuranta ja kulutushuippujen tasaaminen
Talteenotetun energian tehokkaampi hyödyntäminen
Etäohjattavuus ja nopea etätuki

Lisätietoja: Rami Siren 040 827 4202

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI