Raportointi- ja kunnossapito-ohjelmistot

Instan asiakaslähtöisesti kehittämät raportointi- ja kunnossapito-ohjelmistot tukevat asiakasta automaatiojärjestelmien ja laitteiden ylläpidon seurannassa ja optimoinnissa.

Raportointiohjelmistot sujuvoittavat asiakkaidemme tuotantojärjestelmien tehokkuuden seurantaa ja hallintaa. Ne tarjoavat loistavan työkalun suorituskyvyn ja tuottavuuden kehittämiseen sekä toimivat kunnossapitopalveluiden kommunikaatio- ja dokumentaatiotyökaluina.

Tutustu Insta Automationin referensseihin

Riikonen Mika Aluetoiminta ja kunnossapito, liiketoimintajohtaja +358 40 159 3362

iNetti Sähkönjakelun asiakkaille

 • Asiakkaan laitekannan huoltojen ylläpitoon suunniteltu järjestelmä
 • Toiminnallisuuksia mm. ennakkohuoltosuunnitelmat, huoltojen seuranta, huoltodokumentaatio, elinkaarikartoitus ja tarvittavat jatkotoimenpiteet
 • Huoltojen ennakkoilmoitukset sekä tilaajalle että toimittajalle
 • Laitekorttikohtainen huomiokenttä, jolle voidaan kirjata mahdolliset häiriöt ja ottaa ne huollossa/korjauksessa huomioon
 • Laajat hakutoiminnot – nopea apu vikatilanteessa (varalaitteen etsintä yms.)
 • Toimii pöytäkoneilla, tabletilla ja älypuhelimella

iA-Support

 • Pilvipalvelu, joka toimii ylläpitoasiakkaiden ja Instan kommunikaatiokanavana, ja johon voi tallettaa laitoksen ylläpitoon liittyvän dokumentaation. Se helpottaa päivittäistä työtä ja tehostaa yhteistyötä.
 • Sisältää myös tarpeelliset yhteystiedot, huolto- ja ylläpitosuunnitelmat, tiedot tehdyistä ylläpitotöistä ja varaosalistat.
 • Osana ylläpitosopimusta iASupportiin voi myös tallentaa ajantasaisen dokumentaation. Ohjelmat, automaatiopiirustukset, huoltosuunnitelmat kuin muutkin tarpeelliset dokumentit tallennetaan turvalliseen järjestelmään Instan palvelimelle. iASupport toimii siis myös dokumentoinnin hallintajärjestelmänä.

Lue lisää Instan Smart Factory -tuoteperheestä

InstaWahti

 • InstaWahti -raportointi- ja kunnossapito-ohjelmistot ovat auttaneet erilaisten prosessien toimivuuden ja tehokkuuden seurannassa ja hallinnassa
 • Prosessin raportointiympäristö: raportoi prosessidata avoimella ohjelmistolla (energiaraportti, kunnossapito, omaisuudenhallinta, jatkohälytys)
 • Huolto- ja laitekortisto: ennakoivan ylläpidon työkalu
 • Hälytysten älykäs jatkolähetys ja tilastollinen analysointi
 • Energian hallinta: optimoi energiaa ja prosessia
 • Omaisuuden hallinta: reaaliaikainen tieto investointitarpeiden kohdentumisesta
 • Laboratorio- ja viranomaisraportoinnin liitynnät

Lataa InstaWahti-tuoteperheen esitteet materiaalipankistamme

Lue lisää Instan Smart Factory -tuoteperheestä

Dokumenttien hallinta ja pilvipalvelu

 • Tilaajan dokumenttien hallinta ja ylläpito sekä käyttö selainpohjaisesti.
 • Palvelusopimuksen sisältö ja laajuus asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
 • Dokumentit Instan palvelimella.
 • Dokumentoinnin ylläpidosta palvelusopimus
 • Dokumenttien 24/7-portaali
 • Dokumenttien hallinta sovitussa muodossa
 • Käyttöoikeuksien hallinta ja ylläpito
 • Sisältörakenne asiakaskohtaisesti
 • Dokumenttien varmuuskopiointi

Lue lisää Instan Smart Factory -tuoteperheestä

iPad Dokumenttijulkaisu

 • Alustettu iPad sähköiseen ja langattomaan sähköautomaation dokumenttien julkaisuun
 • Dokumentit PDF-tiedostoina
 • InstaWahti-ohjelmiston helppo ja tehokas etäkäyttö

 

 

 

 

Täyden palvelun sähköautomaatiokumppani Insta palvelee asiakkaitaan myös järjestelmien elinkaaren muissa vaiheissa:

Suunnittelu 

Keskusvalmistus

Asennus 

Ylläpito ja elinkaaripalvelut

Sähkönjakelu

Kokonaistoimitukset 

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI