Energianmittausjärjestelmät

Energiakustannukset ovat merkittävä osuus teollisen toiminnan ylläpitokustannuksista. Kustannusten lisäksi energianmittauksella seurataan toiminnan tehokkuutta ja häiriöttömyyttä.

Energiakustannusten hallinta ja ennakointi syntyy tehokkaan energianmittausjärjestelmän suunnittelusta ja käyttöönotosta. Järjestelmä mahdollistaa myös ISO 50001 -standardin mukaisen
energianhallintajärjestelmän käyttöönoton. Sähkön laadun seuranta toimii osana kokonaisvaltaista älykästä kunnossapitoa ja varmistaa tuotannon toimintavarmuuden ja turvallisen käytön. 

Insta tarjoaa asiakkailleen energianmittausjärjestelmien kokonaispalveluita suunnittelusta asennukseen, ohjelmointiin, käyttöönottoon, koulutukseen ja ylläpitoon. Suunnittelussa hyödynnetään Instan kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstön syvällistä erikoisosaamista teollisuuden sähköautomaatioratkaisuista ja prosesseista. Asiakaslähtöinen palvelu, sertifioitu laatu ja riippumattomuus laitetoimittajista varmistavat parhaat ja elinkaaritarkastelun kestävät ratkaisut.

Tutustu Insta Automationin referensseihin

Suonperä Kimmo Myyntipäällikkö +358 50 579 0287
Vuorio Kalle KMJ-Engineering Oy, operatiivinen johtaja +358 500 920 102

 

Energianmittausjärjestelmien suunnittelu

  • Asiakkaan tarpeiden mukaiset järjestelmät tarvekartoituksesta detaljisuunnitteluun

 

 

Laitteet ja asennus

  • Mittalaitteet, virtamuuntajat ja muut komponentit
  • Tiedonsiirtolaitteet ja tietojärjestelmät
  • Ohjelmistot ja pilvipalvelut
  • Edellä mainittujen laitteiden ja järjestelmien asennukset

 

Käyttöönotto ja koulutus

  • Mittalaitteiden ja ohjelmistojen konfigurointi ja käyttöönotto
  • Asiakaskohtaiset räätälöidyt koulutuskokonaisuudet

 

Ylläpito

  • Järjestelmien laajennukset, päivitykset ja kehitys
  • Mittausdatan analysointi ja asiantuntijalausunnot

 

Täyden palvelun sähköautomaatiokumppani Insta palvelee asiakkaitaan myös järjestelmien elinkaaren muissa vaiheissa:

Keskusvalmistus

Asennus 

Kunnossapito

Ylläpito ja elinkaaripalvelut

Sähkönjakelu

Kokonaistoimitukset

Tutustu myös Instan raportointi- ja kunnossapito-ohjelmistoihin, jotka auttavat laitteiden ja järjestelmien kunnossapidon ja elinkaaren optimoinnissa.

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI