Smart Factory -tuotteet

Instan älykäs Smart Factory -tuoteperhe on asiakkaiden tarpeisiin suunniteltu, jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus ohjelmistoja, järjestelmiä ja tuotteita, jotka tukevat asiakasta tehtaan tuottavuuden ja muiden avaintekijöiden seurannassa ja ylläpidossa.

Smart Factory -tuoteperhe auttaa asiakasta hallitsemaan tuotantolaitoksen automaatioratkaisujen ja niiden ohjaamien laitteistojen tehokkuutta.  Elinkaaren suunnittelun ja kehittämisen työkaluina ne auttavat ennakoimaan ylläpitoa: sekä kustannuksia että toimenpiteitä. 

Raportointiohjelmistot sujuvoittavat asiakkaidemme tuotantojärjestelmien tehokkuuden seurantaa ja hallintaa. Smart Factory -tuotteet ovat työkalu suorituskyvyn ja tuottavuuden kehittämiseen sekä toimivat kunnossapitopalveluiden kommunikaatio- ja dokumentaatiotyökaluina.

Tutustu Insta Automationin referensseihin

 
Insta Automationin referenssit

Tutustu

Jyri Stenberg Suunnittelu ja kokonaistoimitukset, liiketoimintajohtaja +358 20 771 7315
Arttu Hanhela Yksikönpäällikkö +358 40 487 1898
Kimmo Suonperä Myyntipäällikkö +358 50 579 0287

iA-Support pilvipalvelu

iA-Support on pilvipalvelu, johon asiakkaamme voivat kirjautua tutkimaan automaatiojärjestelmäänsä liittyvää dokumentaatiota, päivittämään ohjelmistoja ja tekemään työtilauksia prioriteetiltaan vähemmän kiireellisistä toimituksista.

Palvelusopimuksen sisältö ja laajuus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 

 

 

InstaWahti raportointi- ja kunnossapito-ohjelma

"InstaWahti-raportointiohjelmalla tuotetaan tällä hetkellä lähes kaikki Kuopion Veden raportit, mm. viranomais-, laboratorio-, energia- ja tuotantoraportit. InstaWahdin energianhallinta seuraa jätevesikohteiden energian ja kemikaalien kulutusta, ja mahdollistaa niiden optimointia. InstaWahdin kunnossapito-ohjelmassa ovat kaikki Kuopion Veden kohteet ja laitteet. Tämä antaa vankan pohjan mm. ennakkohuolloille sekä omaisuus- ja laitehallinnalle.

Tieto on nyt kaikkien niitä tarvitsevien käytössä: suunnittelun, verkoston, hallinnon ja ylimmän johdon."

Sähköinsinööri Markus Happonen, Kuopion Vesi

Lataa InstaWahti-tuoteperheen esitteet materiaalipankistamme

Prosessiraportointi

"Raportointiohjelma toimii luotettavasti ja siellä olevan datan oikeellisuuteen voi luottaa, mikä on ensiarvoisen tärkeää."

Käyttöpäällikkö Janne Mäki-Petäjä, Aqua Palvelu Oy

 

Omaisuudenhallinta

"Ohjelma räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Ohjelma on hyödyllinen työkalu tulevaisuuden investointitarpeita arvioitaessa."

Käyttöpäällikkö Janne Mäki-Petäjä, Aqua Palvelu Oy

 

 

 

Huolto ja ylläpito

"Huolto ja ylläpito 24/7-palveluna takaa varmuuden Kuopion vesihuollon toimivuudelle. Vikatilanteista selvitään nopeasti mm. etäyhteyden ansiosta. iA-Support-pilvipalvelu parantaa tilattavien ja käynnissä olevien töiden ja projektien seurantaa. Palvelu tallentaa myös historian tehdyistä töistä.

Tiivis yhteistyö auttaa meitä pysymään mukana SIA-kehityksessä ja parantaa jatkuvasti vesihuoltomme varmuutta."

Sähköinsinööri Markus Happonen, Kuopion Vesi

 

 

Energianhallinta

Wahti-ohjelmiston energianhallinta optimoi prosessin ja sen energianhallinnan tehokkaasti ja taloudellisesti toimivaksi kokonaisuudeksi.

 

Jatkohälytys

"Turun seudun puhdistamo vaihtoi vanhan laitetoimittajan jatkohälytysohjelman Instan jatkohälytysohjelmaan reilu vuosi sitten. Tärkeimmät syyt vaihtoon olivat:

  • Vanhan jatkohälytysohjelman hallinnointi ei mahdollistanut käyttäjän hallinnoimaan  hälytyksiä haluamallaan tavalla. Instan jatkohälytysohjelma antoi mahdollisuudet avoimeen ja monipuoliseen hallinnointiin.
  • Instan järjestelmä mahdollistaa jatkohälytysjärjestelmän kahdentamisen. Tämä tukee valvomojärjestelmän reduntanttista rakennetta ja mahdollistaa kahden eri puhelin operaattorin käytön." 

 Automaatiopäällikkö Jyrki Haapasaari, Turun seudun puhdistamo

Täyden palvelun sähköautomaatiokumppani Insta palvelee asiakkaitaan myös järjestelmien elinkaaren muissa vaiheissa:

Keskusvalmistus

Asennus 

Kunnossapito

Ylläpito ja elinkaaripalvelut

Sähkönjakelu

Kokonaistoimitukset

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI