Ylläpito- ja elinkaaripalvelut

Älykäs ylläpito lisää tuotannollista kyvykkyyttä. Digitalisaatiota hyödyntävät, älykkäät seuranta- ja raportointiratkaisut tarjoavat työkalut tuotannollisten prosessien tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun kehittämiseen ja kasvavaan kustannustehokkuuteen.

Insta palvelee asiakkaitaan tuotantolaitosten, järjestelmien, osajärjestelmien ja laitteiden elinkaarisuunnittelussa ja elinkaaripalveluiden toteuttamisessa. Käynnissäpidon suunnitelmallisuudella ja kehittämisellä voidaan tuoda merkittäviä hyötyjä investointi- ja ylläpitokustannuksiin, prosessinhallintaan, tuotannon joustavuuteen ja ennakoitavuuteen. Prosessien turvallisuus ja käytettävyys sekä esimerkiksi päästöihin liittyvien vaatimusten huomiointi ovat keskeinen osa Instan ylläpito- ja elinkaaripalveluita.

Tarjoamme asiakkaiden käyttöön prosessi- ja automaatioteollisuuden syvällisen asiantuntemuksen ja edistyksellisen teknologiaosaamisen. Kaikki palvelumme tuotetaan sertifioidulla laadulla. Insta on laadukas kumppani asiakkaidensa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Ylläpito- ja elinkaaripalvelut

 • Elinkaarianalyysi
 • Elinkaarisuunnittelu
 • Elinkaaripalveluiden toteutus
 • Optimointi
 • Muutos- ja parantamistyöt
 • Järjestelmien elinkaaren hallinta
 • Laitteiden elinkaaren hallinta, vanhentuneiden tai poistuvien komponenttien korvaaminen
 • Raportointi ja seuranta
 • Kyberturvallisuus ja tietoturva
 • Varaosahankinta
 • Muutosten hallinta ja päivitykset
 • Asennus- ja huoltodokumentaatio
 • Kehitys- ja  muutostarpeiden kartoitus ja toteutus
 • Uusien ja olemassaolevien järjestelmien dokumentointi​
 • Automaatiojärjestelmät

 
Insta Effect – Tehdas tuottamaan älykkäästi

Insta Effect voi lisätä tuotantolinjan tai tehtaan tuottavuutta jopa 15 % ja tuoda merkittävät säästöt energiankulutukseen. Teollisuusautomaation ja sähköistyksen älykkäällä innovaatiolla on saatu jopa 23 % säästöt tehtaan höyrynkulutukseen. Muutaman kuukauden selvitys- ja analyysipanostus maksaa itsensä takaisin yleensä alle vuodessa.

Lue lisää

Timo Niemistö Myyntipäällikkö +358 40 849 3602
Tapio Lähteinen Projektipäällikkö +358 400 83 4921
Janne Krichenbauer Ylläpito ja elinkaariprojektit, ryhmäpäällikkö +358 400 708 628
Janne Niiranen Yksikönpäällikkö +358 400 708 632
Mika Riikonen Aluetoiminta ja kunnossapito, liiketoimintajohtaja +358 40 159 3362

Täyden palvelun sähköautomaatiokumppani Insta palvelee asiakkaitaan järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa:

Suunnittelu 

Keskusvalmistus

Asennus 

Ylläpito ja elinkaaripalvelut

Sähkönjakelu

Kokonaistoimitukset 

Insta Automation - asiakkaita

 • Prosessi- ja kemianteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Ydinvoima
 • Öljyjalostamot
 • Elintarvike- ja meijeriteollisuus
 • Konepajateollisuus

 • Paperiteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Ympäristö ja vesihuolto
 • Näyttämöt
 • Näyttämötekniikka-asiakkaat

 • Engineering-yksiköt ja
  projektiviejät
 • Marine ja Offshore
 • Meriteollisuus
 • Vesihuolto ja muu kriittinen infrastruktuuri
 • Teollisuuden prosessilaitetoimittajat, järjestelmäintegraattorit ja -toimittajat
 • Teollisuuden prosessilaitetoimittajat

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI