Ylläpito- ja elinkaaripalvelut

Älykäs ylläpito lisää tuotannollista kyvykkyyttä. Digitalisaatiota hyödyntävät, älykkäät seuranta- ja raportointiratkaisut tarjoavat työkalut tuotannollisten prosessien tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun kehittämiseen ja kasvavaan kustannustehokkuuteen.

Insta palvelee asiakkaitaan tuotantolaitosten, järjestelmien, osajärjestelmien ja laitteiden elinkaarisuunnittelussa ja elinkaaripalveluiden toteuttamisessa. Käynnissäpidon suunnitelmallisuudella ja kehittämisellä voidaan tuoda merkittäviä hyötyjä investointi- ja ylläpitokustannuksiin, prosessinhallintaan, tuotannon joustavuuteen ja ennakoitavuuteen. Prosessien turvallisuus ja käytettävyys sekä esimerkiksi päästöihin liittyvien vaatimusten huomiointi ovat keskeinen osa Instan ylläpito- ja elinkaaripalveluita.

Tarjoamme asiakkaiden käyttöön prosessi- ja automaatioteollisuuden syvällisen asiantuntemuksen ja edistyksellisen teknologiaosaamisen. Kaikki palvelumme tuotetaan sertifioidulla laadulla. Insta on laadukas kumppani asiakkaidensa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Ylläpito- ja elinkaaripalvelut

 • Elinkaarianalyysi
 • Elinkaarisuunnittelu
 • Elinkaaripalveluiden toteutus
 • Optimointi
 • Muutos- ja parantamistyöt
 • Järjestelmien elinkaaren hallinta
 • Laitteiden elinkaaren hallinta, vanhentuneiden tai poistuvien komponenttien korvaaminen
 • Raportointi ja seuranta
 • Kyberturvallisuus ja tietoturva
 • Varaosahankinta
 • Muutosten hallinta ja päivitykset
 • Asennus- ja huoltodokumentaatio
 • Kehitys- ja  muutostarpeiden kartoitus ja toteutus
 • Uusien ja vanhojen järjestelmien dokumentointi​
 • Automaatiojärjestelmät

 
Insta Automationin referenssit

Tutustu

Niemistö Timo Myyntipäällikkö +358 40 849 3602
Lähteinen Tapio Projektipäällikkö +358 400 83 4921
Krichenbauer Janne Ylläpito ja elinkaariprojektit, ryhmäpäällikkö +358 400 708 628
Niiranen Janne Yksikönpäällikkö +358 400 708 632
Riikonen Mika Aluetoiminta ja kunnossapito, liiketoimintajohtaja +358 40 159 3362

Täyden palvelun sähköautomaatiokumppani Insta palvelee asiakkaitaan järjestelmien elinkaaren kaikissa vaiheissa:

Suunnittelu 

Keskusvalmistus

Asennus 

Ylläpito ja elinkaaripalvelut

Kenttähuolto

Kokonaistoimitukset 

Insta Automation - asiakkaita

 • Prosessi- ja kemianteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Ydinvoima
 • Öljyjalostamot
 • Elintarvike- ja meijeriteollisuus
 • Konepajateollisuus

 • Paperiteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Ympäristö ja vesihuolto
 • Näyttämöt
 • Näyttämötekniikka-asiakkaat

 • Engineering-yksiköt ja
  projektiviejät
 • Marine ja Offshore
 • Meriteollisuus
 • Vesihuolto ja muu kriittinen infrastruktuuri
 • Teollisuuden prosessilaitetoimittajat, järjestelmäintegraattorit ja -toimittajat
 • Teollisuuden prosessilaitetoimittajat