Säätöjen optimointi

Automaatiojärjestelmien säätöjen optimoinnilla voidaan kasvattaa tuottavuutta jopa 10 %. Samalla tehostetaan energiatehokkuutta, parannetaan prosessi- ja henkilöturvallisuutta sekä saavutetaan monia muita merkittäviä hyötyjä. 

Instan säätöjen optimoinnin iWAY-konsepti parantaa nopeasti ja maltillisella investoinnilla tuotantolaitoksen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. iWAY-konseptin avulla tuotannon laaduntuottokyky paranee, energia- ja raaka-ainekustannukset laskevat ja kunnossapitokustannukset pysyvät kurissa. Hallittu datan käyttö mahdollistaa toimenpiteiden tarkan kohdentamisen ja näin nopeat vaikutukset tuotannon tehostumiseen.

iWAY-konsepti soveltuu käytettäväksi olemassa olevien tuotantokokonaisuuksien optimointiin ja kokonaan uusien prosessien suunnitteluun.

Tutustu Insta Automationin referensseihin

Riikonen Mika Aluetoiminta ja kunnossapito, liiketoimintajohtaja +358 40 159 3362
Rikkinen Jani Aluetoiminta ja kunnossapito, yksikön päällikkö +358 50 401 7918

Nykytila-analyysi

 • Prosessin kriittisten vaiheiden ja ongelmakohtien tunnistaminen
 • Määritellään kriittiset säätäjät
 • Analysoidaan data
 • Vertailu parhaisiin käytäntöihin
 • Ratkaisumalli ja tehostuspotentiaali

 

 

Säätörakenteiden optimointi

 • Säätäjät virittämällä ja optimoimalla nostetaan tuotantolinjan tuotantotehokkuutta
 • Optimoidaan prosessi 
 • Jatkuvuus: valvotaan ja säädetään toimintaa prosessin halutun tason ylläpitämiseksi

 

 

 

Säätöjen viritykset

 • Säätäjien viritys, tarvittaessa säätörakenteiden muutos
 • Analyysin todentaminen
 • Tarvittavat tuotantokokeet
 • Operaattorikoulutukset
 • Säätäjän kyvykkyyden seuranta
 • Seurantapalvelut
 • Kunnonvalvonnalliset elementit hyödynnettävissä

 

 

 

Simulointi ja mallinnus

 • Prosessin mallinnus ja vaihtoehtoisten mallien simulointi
 • Uudet tuotteet ja raaka-aineet: prosessin testaus simuloinnin avulla

 

 

 

 

 

Ylläpito

 • Säätäjien tilan valvonta
 • Säätötoimenpiteet tarvittaessa
 • Historiadatan analysointi ja huoltojen optimointi

 

 

 

 

Tutustu myös Instan raportointi- ja kunnossapito-ohjelmistoihin, jotka auttavat laitteiden ja järjestelmien kunnossapidon ja elinkaaren optimoinnissa.

Täyden palvelun sähköautomaatiokumppani Insta palvelee asiakkaitaan myös järjestelmien elinkaaren muissa vaiheissa:

Suunnittelu

Keskusvalmistus

Asennus 

Kunnossapito

Sähkönjakelu

Kokonaistoimitukset

Bureau veritas
DNV GL
Inspecta
Lloyd’s Register
Russian Maritime Register of Shipping
UL Listing
FI